My exhibition A House / An Inventory will be displayed in Malmö Gallery Format between January 18th and March 2nd 2014!

_________________________________________________________________

Noomi Ljungdell sin utställning A House / An Inventory tar utgångspunkt i ett hus som ett forskningsobjekt. De grundläggande frågor, som hur huset ser ut, vad det har för färg och form, vem som bor där, vad som finns där inne osv, förvandlas till en filosofisk fråga om det skenbara. Vad det är vi ser egentligen, hur sakerna ter sig framför våra ögon och vad består vardagliga omgivningar av. Ljungdell delar in husets konsistens med hjälp av fotografin och text.

Ett av verkene, A House, består opprinnelig av ett fotografi av ett hus, men där den visuella informationen har ersatts med ord. Ord beskriver det som ligger utom synhåll för ögat. Ett tak, en vägg, en buske, ett fönster. Det finns inga fasta entiteter kvar i bilden, bara fragmenter som man kan försöka bygga upp något med. Ordbilderna undflyr precisa, fastslagna tolkningar, sammanställningar och svar. Att läsa ord och text är en aktivitet i nuet, och texten definieras i stunden. Genom orden blir en betraktare en aktiv medskapare av definitioner, och avståndet mellan att agera och att se blir kortare.

Noomi Ljungdell (f. 1979) är en finsk fotokonstnär. Utgångspunkten för Ljungdells verk är ofta konceptuell: hon utforskar upplevelserna av närvaro, plats och förnimmelse med hjälp av fotografier, textverk och installationer.

Konstnären närvarar vid vernissagen.

Med stöd från

Kulturkontakt Nord

 

 

A House / An Inventory in Gallery Format (Rummet) between January 18th and March 2nd 2014!